Mozilla testuje pre iOS program Firefox Lockbox na ukladanie a manažment hesiel. Podobne ako iné programy, aj Lockbox umožní automatické dopĺňanie vašich uložených hesiel.

https://www.youtube.com/watch?v=lOniFEypZhQ