Google investuje do YouTube 25 miliónov dolárov na riešenie problému s novinárskymi portálmi a videami. V USA bude YouTube čoskoro ukazovať relevantné články a zvýrazňovať lokálne správy pred pochybnými či nepravdivými.

ZDROJ | YouTube