Mesto Boston povolilo spoločnosti nuTonomy testovať autonómne vozidlá na všetkých mestských cestách. Okrem nuTonomy v Bostone testuje autonómne vozidlá aj spoločnosť Optimus Ride. Mesto tieto testovania podporuje vrámci plánu Go Boston 2030, ktorý má okrem iného zlepšiť mestskú dopravu.