Tesla v snahe zrýchliť výrobu elektromobilov Model 3 vybudovala v priebehu troch týždňov provizórny stan, kde sa vyrába konfigurácia s duálnym pohonom.