Na Amazone si už môžete prenajať alebo zakúpiť dokument o Ulug-begovi, stredovekom matematikovi a astronómovi, ktorý sa zaslúžil o rozvoj vedy a výskumu v 15. storočí. Do histórie sa zapísal najmä vybudovaním obrovského observatória, ktoré využil na veľmi presné astronomické výpočty.

https://youtu.be/pGmy8Qpy9QY