Marťanské vozidlo Opportunity v tomto momente bojuje s piesočnou búrkou, ktorá mu bráni vo využívaní solárnych panelov. NASA preto vypla väčšinu funkcií, aby sa vozidlo nabilo a z času na čas poslalo na zem dáta a fotografiu, aby inžinieri na zemi mohli sledovať priebeh búrky. Ak bude búrka trvať príliš dlho, teplota batérie môže klesnúť pod kritickú úroveň a NASA môže stratiť kontakt s Opportunity.