Európsky parlament schválil novelu pravidiel prevádzke bezpilotných lietadiel, ktorý by mal zabezpečiť rovnaké dodržiavanie pravidiel naprieč krajinami EÚ. Výrobcovia dronov budú musieť drony vybaviť bezpečnostnými prvkami, ktoré zabránia zrážkam a pádom v prípade straty kontaktu. Prevádzkovatelia väčších dronov si budú musieť zaobstarať registráciu vo vnútroštátnych registroch. Detailnejšie pravidlá vypracuje Európska komisia.