Microsoft vydal ukážku pripravovanej aktualizácie pre balík programov Office 2019. Táto verzia je určená najmä pre podniky, ktoré si nepredplácajú Office 365. Súčasťou novej verzie je najmä lepšia podpora pre stylus, nové formátovanie, grafy a integrácia Power BI pre Excel a nové prezentačné funkcie pre PowerPoint.

ZDROJ | Microsoft