WhatsApp zvyšuje minimálny vek používateľov aplikácie z 13 na 16. Toto pravidlo sa však týka len Európy a zákonu o ochrane údajov – European General Data Protection Regulation (GDPR), informoval portál Venture Beat.