Opäť nadišiel ten deň v kalendári, keď sa moje meno oslavuje. Znova som sa rozhodol naverbovať ďalších členov mojej družiny. V čase od dnes do posledného dňa mesiaca šiesteho si môžete kúpiť JURO kartu už za 1 euro. Nový člen družiny bude mať na nej úvodný kredit 2 euráče.