O technológii Micro LED sme vás už podrobne informovali v rozsiahlej téme. Keďže opakovanie je matkou múdrosti a niekedy je lepšie raz vidieť, ako x-krát čítať, pozrite si nasledujúce poučné video.

https://www.youtube.com/watch?v=Anhhwk-S94A