Google vydal štvrťročnú správu o tom, ako sú napĺňané Pokyny pre komunitu (Community Guidelines), platné pre ním vlastnený video portál YouTube. Uvádza sa v nej napr., že počas posledných troch mesiacov roka 2017 bolo odstránených viac ako 8 miliónov videí, ktoré boli buď spamom, alebo zobrazovali nevhodný obsah a pod., ale aj to, že 6,7 mil. videí bolo označených „strojovo“ skôr, než ľuďmi, pričom 76% z týchto videí bolo zmazaných prv, než boli vôbec videné.

https://www.youtube.com/watch?v=WK8qRNSmhEU