Po minuloročnom úspechu otvára O2 spolu s olympijským víťazom a majstrom sveta v chôdzi na 50 kilometrov Matejom Tóthom 2. ročník O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. V rámci platformy O2 Dobrá vec umožní O2 vzniku Športových akadémií na ďalších 40 základných školách. Základné školy z celého Slovenska, ktoré majú záujem získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na vlastnej pôde, sa môžu zaregistrovať cez platformu O2 Dobrá vec. Prihlasovanie škôl, ako aj hlasovanie za tú-ktorú školu prebieha až do 30. júna 2018. Víťazi budú zverejnení 4. júla 2018. (PR)

https://www.youtube.com/watch?v=JN7oDhyTD0s