Stránky umožňujúce prihlasovanie cez Facebook, môžu obsahovať škodlivý JavaScript, ktorý kradne údaje o veku, pohlaví, bydlisku a ďalšie súkromné údaje používateľov. Takýto JavaScript sa nachádza na 431 svetovo najnavštevovanejších stránkach. Facebook už situáciu preveruje.