Facebook oznámil, že ruší tzv. Partnerské kategórie, cez ktoré mohli zadávatelia reklamy cieliť svoje produkty či služby na konkrétnych zákazníkov. Ukončenie programu ale aj tak potrvá ešte 6 mesiacov, počas ktorých ale chce výraznejšie vylepšiť bezpečnosť používateľov.