Hoci je možné ovládať robotický vysávač Electrolux PUREi9 aj manuálne pomocou dotykových tlačidiel na jeho hornej strane, až bezplatná mobilná aplikácia pre iOS či Android z robotického vysávača dostane maximum. (PR)