Organizácia iNaturalist vytvorila aplikáciu Seek by iNaturalist, ktorá dokáže pomocou umelej inteligencie rozpoznať až 30 000 druhov rastlín a živočíchov. Do aplikácie si používateľ môže ukladať všetky svoje úlovky, čím zároveň prispieva do vedeckej databázy.

ZDROJ | iNaturalist