Hlavné mesto Ruska sa vydáva do boja proti zločinu s novou zbraňou. Je ňou kamerový systém so softvérom schopným rozpoznávania tvárí. Kamier je v Moskve používaných viac ako 160 000, pričom sa sústreďujú na 95% vchodov do budov. Vďaka tomuto kroku sa autoritám malo podariť dolapiť už 6 ľudí.