Organizácia USB Implements Forum, ktorá je zodpovedná za štandard USB oznámila dokončenie a sprístupnenie špecifikácie protokolu USB 3.2. Hlavným prínosom novej špecifikácie je pritom zdvojnásobenie prenosovej rýchlosti na 20 Gbps, ktoré je dosiahnuté použitím dvoch komunikačných liniek s rýchlosťou 10 Gbps.