Oculus oznámil, že bude vracať platby za hry vo virtuálnej realite, s ktorými nebudú hráči spolojní. Spoločnosť tak chce podporiť nakupovanie VR obsahu a zabrániť tomu, aby jedna zlá skúsenosť pokazila hráčovi dojem z VR. Samozrejme vrátenie platby má aj obmedzenia a musí byť vykonané do 14 dní a hru nemôžete hrať dlhšie ako dve hodiny.