Microsoft prerobil svoju stránku office.com, na ktorej uľahčil prístup k spúšťaniu webových aplikácií a zvýraznil naposledy upravované dokumenty. Nová je aj galéria Office 365, v ktorej sa používatelia môžu naučiť ovládať programy, ktoré sú súčasťou balíka Office. Nová stránka bude sprístupnená používateľom postupne.

https://youtu.be/9mEYBpUsb6k