Google predstavil službu „zero-touch enrollment“, ktorá má pomôcť spoločnostiam pri nastavení Android zariadení pre svojich zamestnancov. Vďaka tomuto riešeniu môžu spoločnosti svoje zariadenia nastaviť ešte pred samotným procesom doručenia zariadení, teda pri jeho objednávaní.