Osud spoločnosti Lexar možno ešte nie je tak celkom spečatený. Značku by mohla oživiť čínska spoločnosť Longsys, ktorá si kúpila práva na použitie značky a výrobu produktov Lexar. Zákazníkov by sa táto zmena majiteľa nemala dotknúť ani v oblasti záruky.

ZDROJ | Micron