Kanada má nová teleskop s názvom CHIME, ktorý zachytáva vlny z vesmíru, ktoré môžu pochádzať z pulzarov či gravitačných vĺn. CHIME za jednu sekundu zozbiera dáta o veľkosti 1TB. Hlavným cieľom CHIME je meranie rozpínania vesmíru.

ZDROJ | McGill