Fitbil sa spojil so spoločnosťou Dexcom, ktorá vyrába monitorovacie zariadenia hladiny glukózy. Fitbit Ionic hodinky budú zobrazovať aktuálnu hladinu glukózy priamo na displeji hodiniek. Spoločnosti dúfajú, že bude táto funkcia prístupná verejne budúci rok.

ZDROJ | Fitbit