Pred dvoma dňami spôsobila erupcia na slnku čiastočný výpadok niektorých rádiových vysielaní a GPS signálov, ktorý trval zhruba hodinu.