Len pár dní po spustení služby Taxify v Londýne sa objavila námietka správneho orgánu Transport for London, ktorý tvrdí, že Taxify nedisponuje potrebnou licenciou na prevádzkovanie podobnej služby. Taxify sa bráni, že si licenciu zabezpečilo odkúpením City Drive Services, ktorá vlastní licenciu na prepravu ľudí platnú do roku 2019.