TomTom v záplave nových zariadení od iných výrobcov vydáva softvérovú aktualizáciu pre existujúce zariadenia, ktorá pridáva nové funkcie. Funkcia Fitness Age určí vek používateľa na základe jeho športových výkonov. Na základe veku následne dostáva používateľ Fitness Points, ktoré ho motivujú byť aktívnejší a postupne si znižovať Fitness Age. Funkcia Personalized Workouts prispôsobí tréningy podľa výkonnosti používateľa.

https://youtu.be/Ttt7YXew0ng