Microsoftu sa podarilo zdokonaliť softvérové rozpoznávanie reči. Systém dokázal rozoznať ľudskú reč s chybovosťou len 5,1 percent, čo je presnosť na úrovni profesionálneho zapisovateľa.Oproti októbru minulého roku sa rozpoznanie spresnilo o 0,8 percent.

ZDROJ | Microsoft