Elon Musk potvrdil, že automobily Tesla v niektorom z najbližších updatov firmvéru dostanú možnosť nahrávania nastavení vodičov do cloudu. Vďaka tomu si každý vodič bude môcť jednoducho zvoliť svoj profil nastavení, aj keď auto používa viacero šoférov.