Japonská agentúra JAXA a Mitsubishi Heavy Industries oznámili, že sa úspešne podarilo vypustiť tretí satelit japonského regionálneho navigačného systému QZSS. Do roku 2024 by chcelo Japonsko vypustiť na obežnú dráhu ďalšie 4 satelity.

https://www.youtube.com/watch?v=0B7DLfxRtFc