Kano Motion Sensor Kit naučí deti programovať jednoduché hry a programy, ktoré budú ovládať rukou. Tvorbou jednoduchých príkazov v programe Kano Code sa majú deti naučiť logiku programovania. Motion Sensor Kit stojí 29,99 dolárov.

https://youtu.be/9uWEx1chpN4