Sony a IBM vyvinuli 330 TB pásku, ktorá je potretá lubrikantom. Ten chráni pásku proti poškodeniu z dôvodu trenia pásky o čítacie hlavy. Pásky s takouto kapacitou sa používajú hlavne na archiváciu veľkého množstva dát.

https://youtu.be/Wm1JiI6CppU