Apple konečne predstavil vlastný Java skript API, ktorý umožní vkladanie Live Photos priamo do internetových stránok. Vývojári tak budú môcť vkladanie Live Photos implementovať podobne ako sa vkladá akékoľvek iné video do stránky.

ZDROJ | Apple