Edward Snowden označil novú komunikačnú aplikáciu od Google Allo za kontrolný nástroj Google a odporučil verejnosti túto službu nepoužívať.