Rozprávate sa s deťmi o rizikách internetu? Iba tretina rodičov to robí!

ZDROJ | Kaspersky Lab

S nárastom využívania internetu a technologických „hračiek“, narastá nie len možné ohrozenie, ale aj reálne skúsenosti s online hrozbami našich detí. Pritom počet detí, ktoré sa stávajú obeťami hrozieb v online prostredí, stále narastá.

Na tento fakt poukázala polovica európskych rodičov. Napriek tomu, len niečo viac ako tretina z nich sa so svojimi deťmi rozpráva o potenciálnom nebezpečenstve.

Kaspersky Safe Kids 01
ZDROJ | Kaspersky

Alarmujúc však je, že každý piaty rodič, presnejšie 22%, nepodniká žiadne kroky na ochranu svojho dieťaťa pred internetovými hrozbami. Pritom takmer rovnaké percento rodičov (28%) v Európe sa domnieva, že ich deti sa už stretli s aktuálnymi hrozbami. Či už ide o prezeranie stránok s nevhodným obsahom, obťažovanie neznámymi osobami alebo kyberšikanu.

Pozrite siTri štvrtiny používateľov internetu nerozpozná online hrozby

Necelá tretina rodičov (28%) vyjadruje znepokojenie nad tým, že nemá celkom pod kontrolou, ako sa ich deti správajú na internete. Aj keď sa časť rodičov snaží chrániť svoje deti pred online hrozbami, realizované opatrenia sú často neefektívne, ako napr. prezeranie histórie vyhľadávania v čase, keď už pokojne mohlo dôjsť k nejakej ujme. Rodičovskú kontrolu ako jednu z najúčinnejších foriem ochrany si pritom nainštalovala do svojich zariadení len štvrtina rodičov.

Kaspersky Safe Kids 02
ZDROJ | Kaspersky

Pozrite siRodičia chcú na internete chrániť svoje deti i vlastných rodičov

Spoločnosť Kaspersky Lab prezentovala uvedené výsledky štúdie, realizovanej spolu s B2B International, a pripomína, že jej riešenia Kaspersky Total Security – multi-device a Kaspersky Safe Kids poskytujú rodičom efektívny spôsob ochrany detí pred online hrozbami a zároveň umožnia sledovať ich aktivity na zariadeniach, ktoré používajú. Či už počítače, tablety alebo smartfóny.

Určite by sme otázku internetovej bezpečnosti našich detí nemali brať na ľahkú váhu. Preto sa podrobnejšie informácie o online hrozbách, ktorým môžu byť naše deti vystavené, ako aj tipy ako ich pred nimi ochrániť, dozviete na vzdelávacom portáli kids.kaspersky.com.

ZdrojKaspersky Lab

Komentáre k článku