Robot AntBot sa dokáže orientovať pomocou slnka

ZDROJ | New Scientist

Francúzski vedci prišli so 6-nohým robotom, ktorý sa dokáže orientovať podľa polohy slnka. AntBot tak nepotrebuje žiadne GPS.

ZDROJ | robotics.sciencemag

AntBot dostal svoje pomenovanie podľa mravcov (Ant – po anglicky mravec). Práve mravce sa orientujú pomocou slnka a ich pohyb je veľmi podobný tomu, ako sa pohybuje AntBot.

Technológia orientácie pomocou slnka je zatiaľ iba v plienkach, no vedci z Francúzska dokazujú, že GPS nie je jedinou možnosťou orientácie robotov.

ZDROJ | robotics.sciencemag

Pozrite siRobot Sophia má sestričku. Bude učiť naše deti programovať?

Výhoda takejto technológie môže byť, že robot by dokázal pomocou slnka „sám nájsť cestu späť“ v prípade stratenia sa. Implementácia takejto technológie by pomohla najmä dronom, pri ktorých býva častým problémom strata GPS signálu.

Robotický mravec je vytlačený na 3D tlačiarni a naprogramovaný je na základe Raspberry Pi-led dosky. AntBota následne vedci vypustili v rôznych prostrediach, aby zistili, ako trafí domov. Pomocou trikov, ktoré boli implementované z reálnych púštnych mravcov nemal AntBot problém nájsť cestu.

Cena na vývoj tohto robotického mravca sa pohybuje okolo 500 dolárov, čo je oveľa menej, než francúzski vedci počítali. Vedci si myslia, že napriek dopadu GPS, táto technológia trpí niekoľkými limitmi.

Týka sa to zlyhania signálu pri vysokých budovách, nízka miera presnosti pri menších zariadeniach akými sú smartfóny. Nedostatkom je aj horšie fungovanie v zlých poveternostných podmienkach. AntBot by na základe svojich trikov mohol vyriešiť tieto problémy.

ZDROJ | robotics.sciencemag

Pozrite siŠvajčiari vytlačili na 3D tlačiarni robota, ktorý sa vie korčulovať

Momentálne sa dokáže AntBot pohybovať a orientovať iba na krátke vzdialenosti, ktoré nepresahujú 15 metrov. Tím vedcov momentálne bude pracovať na vylepšení, ktoré umožní robotovi prejsť 100-metrovú vzdialenosť v bežných podmienkach. Zároveň chcú pracovať na zlepšení napájania, ktoré by malo zvládnuť teplotné rozdiely.

ZdrojRobotics.sciencemag,Gizmodo

Komentáre k článku