Veľké, väčšie, Velkess

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov vyzerá síce ekologicky a lákavo, ale jej nadbytok môže spôsobiť nestabilitu rozvodnej sústavy, ba aj rozsiahle výpadky. Ak sa neuloží do zásoby.

Keď uhlíková stopa zmizne bez stopy

„Nie je všetko zelené, čo vyrába energiu z obnoviteľných zdrojov“. Tak by mohla znieť parafráza známeho príslovia. Každý výrobok totiž zanecháva tzv. uhlíkovú stopu. Alebo nie?