Prototyp ponorky má bojovať proti globálnemu otepľovaniu

ZDROJ | dezeen.com

Indonézsky tím dizajnérov pod vedením Farisa Rajaka Kotahatuhaha predstavil prototyp ponorky, ktorá má obnoviť ľadovú pokrývku na Arktíde. Cieľom je boj proti globálnemu otepľovaniu.

Farisa Rajaka Kotahatuhaha je presvedčený, že proti dôsledkom globálneho otepľovania by sme sa nemali brániť, ale mali by sme riešiť jeho príčiny. Tím okolo Kotahatuhaha vidí riešenie v znovu zaľadnení Arktídy. To by malo byť zrealizovateľné vďaka špeciálnemu typu ponorky, ktorá vytvára šesťuholníkové ľadovce. Tie sa prirodzene spoja do novej ľadovej plochy.

Predstavený prototyp ponorky využíva morskú vodu, ktorú mrazí na šesťuholníkové ľadové plochy s objemom 2 027 kubických metrov. Tie vďaka tvaru majú veľmi prirodzene a jednoducho vytvoriť obrovské ľadovce.

Ponorka by mala naberať vodu ponorením sa, čím naplní hlavnú šesť uholníkovú plochu plavidla. Pre urýchlenie mrazenia vody sa majú využívať turbíny, ktoré by vodu ochladzovali, tiež systém reverznej osmózy, ktorý vodu zbaví veľkej časti soli. Po vynorení by bola budúca ľadová kryha zakrytá, aby ju netopili priame slnečné lúče.

ZDROJ | dezeen.com

Samotná ľadová plocha, po tom čo by dosiahla požadovanú tuhosť, resp. mieru zmrznutia, by bola ponechaná na hladine more. Ďalší proces by mal byť absolútne prirodzený. Ponorka by ľadovec vypustila opätovným ponorením sa.

ZDROJ | dezeen.com

Kotahatuhaha ako jeden zo spôsobov financovania projektu vidí samotné ponorky. Tie by mali byť dostatočne veľké na to, aby sa do nich zmestili polárne výskumné centrá, prípadne až podvodné hotely. Dokonca by sa mohli vytvoriť až isté komunity, nakoľko pre rýchlejšie dosiahnutie požadovaného výsledku dokážu ponorky pracvoať v skupinách.

„Hlavným cieľom myšlienky je obnoviť polárny ekosystém, ktorý ma priamy vplyv na rovnováhu globálnej klímy,“ povedal autor projektu a jedným dychodm dodal, že problému je lepšie predchádzať, než ho liečiť.

Zdrojdezeen.com

Komentáre k článku