Projekt 3F: Keď autonómne autá jazdia pomaly, ale isto

ZDROJ | Bosch

Skúsený vodič dokáže na rozdiel od autopilota v nepredvídaných situáciách improvizovať a bez ujmy zvládne väčšinu situácií, aj keď sa s nimi v autoškole, ani v predchádzajúcej praxi nestretol. Autonómne systémy, hoci aj vybavené prvkami umelej inteligencie, s tým majú problém. Aj preto postupuje vývoj autopilotov s úrovňou autonómie 4 a 5 tak zdĺhavo.

Pozrite siBosch avizuje prielom v autonómnych autách s novým lidarom

Ale vývojári na jeho prekonaní intenzívne pracujú. Konzorcium firiem a výskumných inštitúcií pod vedením spoločnosti Bosch za týmto účelom rozvinulo projekt 3F (Fahrerlose und Fehlertolerante Fahrzeugsysteme – systémy vozidiel bez vodiča a odolné voči chybám).

Ide v ňom o to, aby systém v prípade chyby úplne nezlyhal, ale aby vozidlo mohlo pokračovať v jazde. Sumou 4,3 milióna EUR projekt 3F financovalo nemecké spolkové ministerstvo hospodárstva.

ZDROJ | Bosch

V nemeckom Renningene v rámci projektu 3F nasadili autonómne vozidlá v kyvadlovej doprave na prepravu návštevníkov z električkovej zástavky na výstavisko, ako doplnenie verejnej dopravy a na prepravu kontajnerov s balíkmi v logistickom centre.

Účelom je bezpečná a spoľahlivá doprava z bodu A do bodu B. „Cieľom bolo vyvinúť riešenie, ktoré umožní, aby sa autonómne vozidlá kyvadlovej dopravy mohli bezpečne pohybovať, aj keď sa vyskytne technická porucha, alebo prekážka,“povedal projektový manažér pre výskum a vývoj v spoločnosti Robert Bosch Steffen Knoop.

Aby sa dosiahla potrebná vysoká spoľahlivosť vozidiel, ktoré môžu jazdiť bez bezpečnostného vodiča, sú vozidlá konštruované s redundanciou (s predimenzovanou rezervou) pre napájanie energií a senzorov. Riadiace jednotky musia v prípade kritických chýb uviesť systém do bezpečného stavu, prípadne zastaviť.

Riešením je zdvojenie dôležitých funkcií ako napájanie, aby bol spoľahlivo zaistený elektrický pohon a ďalšie systémy, a senzory, prispôsobené a zdokonaľované priamo podľa konštrukcie vozidiel, vrátane niekoľkých lidarov a radarov. Vďaka tomu dokážu sledovať okolie z rôznych polôh s výhľadom 360°, eliminovať slepé uhly a vytvoriť tak 3D ochranné pole. Dokážu rozoznať nielen bežné prekážky na ceste, ale napríklad aj visiace konáre.

Ďalším riešením je tolerancia chyby, ktorá môže čiastočne kompenzovať výpadok niektorého  subsystému inými funkciami. Ak vozidlo stratí v určitej oblasti prehľad, pretože senzor napríklad oslepili nalepené listy, alebo mu zavadzia veľký objekt na dráhe jazdy, vozidlo spomalí, alebo nerozpoznateľné oblasti z trasy vyradí. Podobne sa v neistých situáciách správa aj človek.

Bosch – projekt 3FZDROJ | Bosch

Vozidlá kyvadlovej dopravy v rámci projektu 3F reagovali na odchýlky v prostredí v rámci definovanej trasy. Ak sa blížia pohyblivé objekty, vozidlá by mali spomaliť, v krajnom prípade neznáme objekty s dostatočným odstupom obísť.

Údaje o diagnostike, monitorovaní a riadení sa z vozidiel prenášajú do riadiaceho strediska a opačným smerom je možné posielať dáta na ovládanie funkcií, ak by to bolo nevyhnutné. V prípade núdze je možné takto na diaľku napríklad otvoriť dvere.

Pozrite siMilan Šlachta: Bosch neustále sleduje trendy

Vyvinuté riešenia boli testované na viacerých miestach. Dve vozidlá kyvadlovej dopravy boli využité pri testovaní vo výskumnom areáli spoločnosti Bosch v Renningene na prepravu osôb v priestore, kde sa pohybujú aj chodci. V inovačnom parku blízko Cách a v priestore balíkového centra Deutsche Post/DHL bola interakcia medzi vodičom a automatizovaným vozidlom overovaná pomocou logistického vozidla.

Riešenia, ktoré priniesol projekt 3F sa totiž dajú využiť nielen v autonómnych vozidlách pre kyvadlovú dopravu, ale aj na podporu logistických procesov. Vyvinutý asistenčný systém v interakcii medzi vodičom a vozidlom umožňuje presné polohovanie kontajnerových podvozkov na presun kontajnerov v logistických centrách, aby sa prepravné kontajnery mohli rýchlo zdvihnúť pomocou žeriavov.

ZdrojBOSCH

Komentáre k článku