Phubbing – novodobý sociálny vírus?

Je celkom bežné, že mnohí z nás trpia tzv. phubbingom. „Phubbing“ sa stal pred niekoľkými rokmi známym v Austrálii a Veľkej Británii. „Phubbing“ je vraj nebezpečnou metódou ignorovania vášho priateľa/priateľky počas spoločného trávenia času – dokonca môže vaše vzťahy rozvrátiť.

Pojem vznikol zo slov „phone“ (prekl. telefonovať) a „snubbing“ (prekl. urážať). Pojem sa stal známym krátko po tom, čo skupina študentov na Sydney University vytvorila PSA kampaň proti „phubbingu“ – urážania svojho partnera/partnerky tým, že používate svoj mobilný telefón a nevenujete mu kvôli tomu pozornosť, zatiaľ čo ste spolu.

Phubbing

Ak máte niekoľko minút čas, skúste si zodpovedať na nasledujúce otázky:
Ku každej otázke si zapíšte počet bodov.

1 – nikdy
2 – zriedkavo
3 – často
4 – pravidelne
5 – veľmi často

 

1. Počas spoločného obeda s priateľom/priateľkou si zvykne vytiahnuť svoj mobilný telefón a skontrolovať si hovory, prichádzajúce správy, e-maily atď.

2. Keď sme spolu s partnerom/partnerkou umiestni si svoj mobilný telefón tak, aby ho mal/mala takmer neustále na očiach.

3. Keď sme spolu vonku, má svoj mobilný telefón neustále v rukách.

4. Ak počas spoločného rozhovoru s partnerovi/partnerke zapípa telefón, prestane mi venovať pozornosť a skontroluje si svoj mobil.

5. Keď ku mne môj partner/partnerka hovorí, často sa pozerá do svojho mobilného telefónu.

6. Počas spoločného voľného času môj partner používa mobilný telefón a často mi nevenuje pozornosť.

7. Môj partner/partnerka akýmkoľvek spôsobom využíva svoj mobilný telefón počas spoločného rozhovoru.

8. Môj partner/partnerka nevyužíva svoj mobilný telefón počas spoločných rozhovorov.

9. Ak sa pri trávení spoločného času s partnerom/partnerkou práve nerozprávame, zvykne používať svoj mobilný telefón.

Profesori James Roberts a Meredith David z Baylor University uverejnili v časopise Computers in Human Behavior prieskum, ktorý skúmal rozšírenie tohto negatívneho správania u vzorky 150 mužov a žien. V prieskume používali podobný test, akým ste pred malo chvíľou zrejme prešli aj vy. Čím väčší je počet získaných bodov, tým je väčšie riziko, že phubbing môže vážne narúšať váš vzájomný vzťah.

Phubbing

Pozrite si50 vecí, ktoré už vďaka technológiám nerobíme

Samozrejme, toto riziko závisí aj od toho, ako veľmi citlivý ste na okamihy, keď váš partner používa mobilný telefón. Citlivejší na „phubbing“ sú tí, ktorí sa viac boja o to, že budú svojim partnerom ignorovaní alebo opustení.

Takisto, ľudia v ktorých vzťahoch je prítomný „phubbing“ majú väčšiu tendenciu sa hádať, čo neraz v životoch oboch partnerov spôsobuje nielen zlú náladu ale aj depresie.

James a Meredith však pripúšťajú, že nielen „phubbing“ môže byť prostriedkom narúšania vzájomného kontaktu. Praktizovanie „phubbingu“ vraj môže byť aj dôsledkom nespokojnosti vo vzťahu.

Neznášate „phubbing“? Pripojte sa k fanúšikom „antiphubbing“ na stránke kampane.

ZdrojComputers in Human Behavior