Osudom veterných turbín nebudú skládky, našlo sa riešenie ich recyklácie

ZDROJ | Bloomberg

Veterné elektrárne vo svete naštartovala ropná kríza v roku 1973, takže mnohé z nich už zavŕšili svoju životnosť. Z likvidovaných veterných fariem zostávajú desiatky tisíc lopatiek z obrovských vrtúľ a väčšinou končia na skládke. Len v USA do roku 2024 pribudne asi 8000 vyradených lopatiek turbín ročne a v Európe to bude podľa agentúry BloombergNEF okolo 3800 ročne minimálne do roku 2022.

Pozrite siAni veterné elektrárne nežijú večne

To je však len náznak veľkej „vlny“ odpadu z vyradených elektrární, ktorá sa na nás valí v budúcnosti. Dnes dožívajú elektrárne postavené v prvej dekáde tohto storočia, odvtedy však nastal boom a ich výstavba vzrástla viac ako päťnásobne. Keď ich bude potrebné vyradiť, bude to väčší problém. Alebo možno ani nie.

ZDROJ | Electrek

Tím University of Strathclyde v Glasgowe prišiel na to, ako recyklovať sklom vystužené polymérové ​​kompozity (glass-reinforced polymer composites, GRP), používané v lopatkách veterných turbín. Táto technológia by mohla zabrániť, aby obrovské množstvo lopatiek veterných turbín skončilo na skládkach odpadu.

Univerzita v Strathclyde odhaduje globálny nárast odpadu z lopatiek veterných turbín z asi 400 000 ton ročne v roku 2030 na približne 2 milióny ton do roku 2050. Našťastie, výskumníci na Katedre strojného a leteckého inžinierstva na Strathclyde vyvinuli riešenie na tepelnú rekuperáciu a následnú úpravu sklenených vlákien z kompozitného šrotu GRP. Získajú z neho sklenené vlákna takmer pôvodnej kvality.

Veterná farma Irene VorrinkZDROJ | Electrek

Recyklácia GRP by mohla pokryť až 50% globálneho dopytu po sklenených vláknach, ak by sa implementovala na celom svete. Pretože technológia produkuje vlákna strednej až vysokej kvality, mohla by pokryť široké spektrum trhu.

Univerzita pri implementácii svojej novej technológie uzavrela partnerstvo s nórskym vývojárom námorných veterných elektrární Aker Offshore Wind a ekologickou investičnou spoločnosťou Aker Horizons.

ZDROJ | Getty-Images

Recyklovaný materiál GRP bude atraktívny aj pre odvetvia mimo výroby turbín veterných elektrární a môže byť prispôsobený pre celý rad rôznych aplikácií kompozitov. Dnes sa GRP kompozit používa napríklad v automobilovom priemysle, pri stavbe námorných lodí, v stavebníctve, alebo vo výrobe športových potrieb.

Pozrite siVeterné elektrárne po životnosti sú nepríjemnou záťažou

Aker Horizons a Aker Offshore Wind nasadia metódu recyklácie lopatiek veterných turbín vyvinutú na Univerzite Strathclyde s financovaním a skúsenosťami v priemyselnom prostredí, keďže tieto spoločnosti majú odborné znalosti v oblasti chemického spracovania a zachytávaní uhlíka. Všetci traja aktéri uzavreli memorandum o porozumení, takže realizácia je na dobrej ceste.

ZdrojElectrek

Komentáre k článku