Organická fotovoltaika hlási rekordnú účinnosť

K dosiahnutiu takzvanej sieťovej parity prispieva podstatnou mierou cena fotovoltaických panelov. Hoci vďaka masovej produkcii kontinuálne klesajú aj ceny bežných solárnych panelov na báze anorganického polykryštalického aj monokryštalického kremíka, v geografických a klimatických podmienkach strednej Európy solárna energetika sieťovú paritu stále nedosahuje.

SunPower Corp

Jednou z nádejí na zníženie ceny solárnych panelov sú rôzne technológie na báze lacných materiálov umožňujúcich hromadnú, tzv. roll-to-roll výrobu tenkovrstvových článkov. Medzi inými sa to týka aj organických fotovoltaických článkov (OPV). Takéto články už existujú, problémom je však ich nízka účinnosť okolo 8% a tiež krátka životnosť.

 SunPower Corp 

SunPower Corp. Vyrába kremíkové PV panely s účinnosťou 24 percent. Organické tenkovrstvové panely nájdu skôr uplatnenie skôr na strechách a fasádach budov, ale možno aj na automobiloch a pod. Obr.: Gizmag

Čo je sieťová parita?

Ide o dosiahnutie rovnakej ceny elektrickej energie produkovanej pomocou solárnych panelov, alebo iných alternatívnych zdrojov, v porovnaní s cenou elektriny v bežnej rozvodnej sieti. Ak je výkup elektriny z obnoviteľných zdrojov dotovaný, jej cena nedosahuje sieťovú paritu. K nastoleniu sieťovej parity prispieva vyššia cena elektriny v sieti (tzn. oplatí sa aj drahšia výroba), nižšie investičné a prevádzkové náklady fotovoltaických elektrární (PVE) a vyššia účinnosť panelov (rovnako veľký panel dokáže vyrobiť viac elektriny).

Zdá sa však, že vývoj ide správnym smerom. Nemecká firma Heliatek oznámila dosiahnutie rekordnej účinnosti svojich OPV článkov na úrovni 10,7 percent. Merania pritom uskutočnila nezávislá akreditovaná autorita, spoločnosť SGS. Dobrou správou je tiež to, že panely bez problémov znášajú vysoké teploty do 80 stupňov Celzia bez straty účinnosti. Pri slabom osvetlení ich účinnosť dokonca stúpa. Podľa údajov výrobcu je účinnosť nových organických PV panelov pri osvetlení s intenzitou 100 W/m² o 15% vyššia ako pri intenzite 1000 W/m².

Ale aj účinnosť 10,7% je stále nízka oproti kremíkovým PV článkom. Tie dosahujú v bežnej kategórii určenej pre hromadný trh účinnosť v rozmedzí 15 až 20 percent, špecializované typy s viacerými P-N prechodmi určené pre armádu, alebo kozmický výskum majú dokonca efektivitu ešte dvojnásobne vyššiu, aj 40 percent.

 Heliatek

Všetko je ale na dobrej ceste. Vývoj OPV na báze organických molekúl oligomérov v priebehu niekoľkých rokov prinesie články s účinnosťou 15%, predpokladá šéf Heliateku, Thibaud Le Séguillon. Už dnes sa môžu v niektorých aplikáciách organické solárne panely s výhodou uplatniť, najmä kvôli svojim mechanickým vlastnostiam a nízkej cene. Firma by mala spustiť roll-to-roll výrobu organických PV panelov v závode v Drážďanoch ešte v priebehu roku 2012.

Foto: Heliatek, SunPower Corp

Komentáre k článku