Orbital O2 – najvýkonnejšia prílivová turbína na svete?

ZDROJ | Orbital Marine

Náš prirodzený satelit Mesiac pôsobí na všetky predmety na Zemi svojou gravitáciou. Najzreteľnejšie sa to prejavuje v podobe prílivu a odlivu, ktorých energiu sa snažia využiť prílivové elektrárne, akou je aj Orbital O2.

Keď gravitácia Mesiaca priťahuje povrch Zeme, premiestňuje obrovské množstvo vody v  oceánoch po celom svete v predvídateľných časoch. Tam, kde je táto voda tlačená cez úzke priepuste, alebo okolo úvratí, sa jej tok zrýchľuje a kinetickú energiu tejto masy vody je možné využiť pomocou turbín pod hladinou.

Pozrite siNamiesto vetra slnko. Singapur postavil námornú solárnu elektráreň

Škótska spoločnosť Orbital Marine Power (predtým Scotrenewables) dokončila stavbu zariadenia, o ktorom tvrdí, že bude najvýkonnejšou prílivovou turbínou na svete. Orbital O2 –  má dve turbíny, preto by bolo vhodnejšie nazývať ju prílivovou elektrárňou – má výkon 2MW a teraz je na ceste na Orkneyské ostrovy, kde bude môcť ukázať svoj prínos po pripojení k rozvodnej sieti.

ZDROJ | Orbital Marine

Podľa výrobcu bude Orbital O2 najvýkonnejšou prílivovou turbínou na svete. Elektráreň bude  schopná vyrobiť dostatok čistej elektriny pre potreby asi 2 000 britských domácností a ušetrí emisie približne 2 200 ton CO2 ročne.

Veľké prílivové elektrárne ako kórejská prílivová elektráreň na jazere Sihwa, alebo prílivová elektráreň Rance vo Francúzsku, boli postavené za použitia obrovských a drahých podmorských hrádzí. Tieto systémy zatvárajú stavidlá pri odlive a otvárajú pri prílive, aby využili výškový rozdiel na chod turbín. Fungujú dobre, ale náklady na ich výstavbu boli astronomické a ovplyvňovanie prirodzeného prietoku vody má negatívne dôsledky na ekosystémy.

Orbital Marine Power sa zameriava na čo najnižšie náklady. Používa plávajúce turbíny inštalované v kanáloch, ktoré roztáčajú prílivové toky. Tieto turbínové nosiče sú kotvené na dne oceánu v štyroch bodoch pomocou pevných reťazí, takže ich inštalácia je rýchla, nenáročná a lacná.

Pozrite siAni veterné elektrárne nežijú večne

Turbíny sú spojené s hlavnou plošinou obrovskými ramenami a orientáciu ich lopatiek je možné medzi cyklami prílivu a odlivu meniť, aby sa generovala energia bez ohľadu na smer prúdenia vody.

Elektráreň Orbital O2 má 74 metrov dlhú plošinu s dvoma generátormi (každý s výkonom 1 MW) poháňanými rotormi o priemere 20 m. Využíva tak plochu spolu viac ako 600 m2 na zachytenie energie prúdiaceho prílivu a odlivu.

ZDROJ | Orbital Marine

Tvrdenie spoločnosti Orbital Marine, že O2 bude „najvýkonnejšia prílivová turbína na svete“, je však trochu zavádzajúce. Prílivová elektráreň Rance má 24 turbín, z ktorých každá počas roka dosiahla špičkový výkon 10 MW a priemernú hodnotu 2,375 MW, čo je viac, ako O2.

Neporovnateľne výkonnejšia je aj juhokórejská elektráreň. Každá z 10 turbín zariadenia Sihwa Lake je dimenzovaná na výkon 25,4 MW a dosahuje priemerne 6,3 MW. Každá vyrobí ročne asi 55 GWh energie, takže celá elektráreň dodá za rok 550 GWh.

To sú však stavané elektrárne, ktoré si vyžiadali obrovské investície. Vo svojej kategórii je O2 skutočne najsilnejšou plávajúcou prílivovou turbínou, ktorá nie je pripojená k priehradnému systému. O2 sa vyrába výlučne na pevnine a dá sa jednoducho spustiť na vodu ako loď. Keď sa doplaví na miesto určenia, stačí ju ukotviť a pripojiť k sieti, čo významnou mierou redukuje investičné náklady. Otvorenou ostáva otázka životnosti v korozívnom prostredí morskej vody.

ZdrojElectrek,Orbital Marine

Komentáre k článku