Orange investuje do optiky. Pokryje 38 nových miest

Orange v najbližších dvoch rokoch investuje do optiky 36 miliónov eur. Poznáne detaily pokrývania aj mestá, ktoré pribudnú na mape optickej siete operátora.

Orange začal s testovaním FTTH už v roku 2006, t.j. pred 10 rokmi. Ako prvé boli vybrané lokality v Petržalke, Trnave a Piešťanoch. Komerčne sa však FTTH spustilo v roku 2007, kedy bolo pokrytých 8 miest. Medzi ne patrili: Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Piešťany, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.

orange-ftth_1

Optika je mimochodom jedna z mála infraštruktúr pripravená na služby budúcnosti. Vo väčšine prípadov je to naopak. Napríklad optické siete sú už dnes schopné prenášať 4K vysielanie, avšak nie sú v sieti Orange k dispozícii 4K set-top-boxy a gro ľudí ešte nemá ani 4K televízory. Rovnako chýba 4K TV vysielanie. Budúci rok by sa to však malo zmeniť.

V súčasnosti využíva služby optickej siete operátora Orange približne 70-tisíc domácností, čo je 20% z počtu všetkých domácností, ktoré majú možnosť sa pripojiť. Vo väčších mestách je situácia iná, tam optiku využíva viac ako 30% zo všetkých pokrytých domácností.

orange-ftth_3
Ivan Golian, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí Orangeu odhaľuje zákulisie budovania sietí FTTH

Aktuálne má prístup k optickej sieti Orangeu približne 350 000 domácností, čo je okolo 16 500 vchodov. Pokrytých je 19 miest. Orange pritom deklaruje, že zákazníci sú s kvalitou služieb na optike dlhodobo spokojní. Podľa prieskumov SatNet FTTH, 2muse 2015 je spokojnosť ohodnotená hodnotou 4,14, pričom 5 je najlepšie.

Prenesených 372 666 TB dát

Celkovo sa od spustenia optiky v sieti Orange prenieslo 372 666 TB dát, pričom ide o dáta prenesené cez fixný internet bez lineárnej či nelineárnej TV. Ak by sme chceli reálne číslo vrátane TV služieb, tak by sme museli uvedené množstvo dát vynásobiť 2,5-násobkom, keďže cez TV sa prenáša obrovské množstvo dát.

Priemerný objem prenesených dát cez optiku je v súčasnosti 113 GB dát mesačne na zákazníka. V roku 2008 to bolo „iba“ 36 GB dát. Tretinu prenesených dát tvorí video púšťané cez YouTube. Najviac dát sa pritom prenesie okolo 21.00 hod.

orange-ftth_5
Takto vyzerajú optické káble. Všimnite si krompáč. Nie je na fotografii náhodou, optika sa zakopáva pod zem.

Len na porovnanie, v súčasnosti sa cez DSL prenáša priemerne cca. 30 GB dát mesačne. V mobilnej sieti je to zase cca. 20x menej dát mesačne, ako na optike. Objem prenesených dát však bude rásť percentuálne dvojciferným číslom každý rok. A to nezastavíme.

Podľa Ivana Goliana, riaditeľa úseku informačných systémov a sietí Orangeu, „v budúcnosti budeme informácie nie prijímať, ale prežívať“. A tým pádom budeme potrebovať viac dát na sledovanie videí či virtuálnej reality.

orange-ftth_4

Orange plánuje pokryť 38 nových miest

Orange informoval, že investuje v najbližších dvoch rokoch 36 miliónov eur na zvyšovanie pokrytia optikou. V ďalších rokoch by mali byť investície dokonca zdvojnásobené. A poznáme aj mestá, ktoré operátor plánuje pokryť. V roku 2016 budú pokryté: Galanta, Holíč, Šaľa, Skalica a Sereď.

Do roku 2018 má byť pokrytých ďalších niekoľko desiatok miest, celkovo tak na mape oblasti pokrytej službami FTTH má pribudnúť 38 miest (viď. mapka). Pokrývanie je však náročné aj vzhľadom na neexistenciu jednotného výkladu budovania sietí vo verejnom záujme. V každom meste sú iné podmienky a rôzne prekážky pri výstavbe siete. Digitalizácia totiž nie je podporená štátnym záujmom.

orange_ftth_coverage_2018small
ZDROJ | Orange

V súčasnosti sa povolenie na výstavbu siete môže vybavovať aj viac ako rok. Dokonca sa môže stať, že uvedené plánované lokality nebudú pokryté kvôli nevôli konkrétnych zástupcov miest. Veríme však, že kompetentní výstavbu siete nebudú zbytočne brzdiť a doprajú tak modernú rýchlu optickú sieť všade tam, kam sa operátori chcú dostať.

ZdrojOrange,TECHBOX

Komentáre k článku