Office 365 si získa vašu dôveru svojou vysokou bezpečnosťou

ZDROJ | Sony

Microsoft so svojimi balíčkami Office 365 s množstvom programov a služieb stavia na vysokej bezpečnosti vašich dát, a predovšetkým na ich dostupnosti odkiaľkoľvek.

V minulom článku ste si mohli prečítať, ako jednoducho sa môže Office 365 zásluhou kvarteta nástrojov zmeniť na vášho inteligentného pomocníka. Neoddeliteľnou súčasťou je aj vysoká bezpečnosť vašich dát a ich dostupnosť odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

Microsoft k tejto oblasti pristupuje s najvyššou prioritou, čomu nasvedčuje desiatka najdôležitejších noriem a certifikácií, ktoré sa v službách Office 365 dodržiavajú.

Za najvýznamnejšiu získanú certifikáciu môžeme považovať ISO 27018, čím sa Microsoft stal prvou veľkou spoločnosťou poskytujúcou cloudové služby, ktoré boli na základe nezávislého overenia označené ako spĺňajúce normu ISO 27018. Táto norma zahŕňa jednotný medzinárodný prístup k ochrane osobných informácií uložených v cloude.

Z toho vyplýva, že Microsoft sa zaväzuje spracovávať len tie osobné informácie, na ktoré má od zákazníka povolenie, poskytovať prehľad o tom, čo sa deje s údajmi zákazníka, zaisťovať silnú ochranu a zabezpečenie osobných informácií uložených v cloude, nepoužívať údaje zákazníka na reklamné účely a informovať ho o prístupe vládnych organizácií k ich údajom.

Spomenúť môžeme aj ISO 27001, ktoré patrí k najlepším bezpečnostným normám na svete. Je potvrdené, že mnohé z produktov služieb Office 365 spĺňajú prísne podmienky fyzických, logických, procesných a manažmentových kontrolných mechanizmov definovaných v norme ISO 27001:2013.

Keďže sa dôraz kladie na čoraz viac populárny výraz cloud, americká spoločnosť so sídlom v Redmonde nezabudla na prehľadnosť vykonávaných operácií služieb Office 365 v tomto prostredí.

Transparentné operácie

Prechod na cloudovú službu by nemal znamenať stratu prístupu k informáciám o tom, čo sa deje. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť transparentné operácie, aby ste mohli monitorovať stav služby, sledovať problémy a mať k dispozícii historické údaje o dostupnosti.

V rôznych údajových centrách je uchovávaných viacero kópií vašich údajov z dôvodu redundancie. Samozrejme ste o všetkom dostatočne a včas informovaní. Ak sa oblasť uloženia vašich údajov rozšíri o novú krajinu, upozornenie s mesačným predstihom na seba nenechá čakať.

Fyzický prístup k údajovému centru je obmedzený na oprávnených zamestnancov a je zavedené viacvrstvové fyzické zabezpečenie, ako napríklad biometrické čítačky, pohybové senzory či 24-hodinový zabezpečený prístup.

V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok máte k dispozícii nepretržitú telefonickú podporu a  procesy DevOps, čo znamená nepretržitú eskaláciu vývojovému tímu na riešenie problémov, ktoré sa nedajú vyriešiť samotnými operáciami.

Office 365 security & compliance-2
Odporúčania založené na strojovom učení a jednoduché zoradenie údajov podľa veku, typu, používateľa, alebo citlivosti si určite mnohokrát vyskúšate.ZDROJ | Microsoft

Vďaka podrobnému skúmaniu všetkých incidentov v rámci služby, bez ohľadu na závažnosť ich vplyvu, sa môžete spoľahnúť na minimálne 99,9-percentnú dostupnosť prevádzky s finančným krytím.

Ak sa rozhodnete pre ukončenie poskytovania služby, vaše údaje nebudú odstránené z dôvodu, aby ste mohli využiť následne ponúknutú výhodu prenosu údajov.

Advanced Threat Protection

Čo sa týka bezpečnosti vašich mailov, môžete sa spoľahnúť na nástroj Advanced Threat Protection (ATP), ktorý predstavuje rozšírený variant služby Exchange Online Protection (EOP).

Ten zabezpečuje v Office 365 ochranu mailu proti spamu, vírusom, malwaru. Medzi najhlavnejšie výhody patrí rozpoznávanie aj neznámych typov malwaru a vírusov, ako aj simulácia a analýza správania sa všetkých správ a príloh, ktoré nemajú na prvý pohľad znaky známeho škodlivého obsahu.

V okamihu, keď dostanete prílohu s  neznámym vírusovým podpisom, príloha sa zadrží v prostredí karantény, kde sa pokročilou analýzou obsah dôkladne preverí. Aby sa predišlo dopadu na vašu prácu počas tohto hodnotenia, bezpečná a overená časť e-mailu sa k vám okamžite dostane.

Údaje o vás sú používané iba na poskytovanie služby. Poštová schránka bez vášho povolenia nie je inak sledovaná.

Neoceniteľnou službou je aj rozpoznávanie škodlivých URL pomocou blacklistu, ktoré systém následne blokuje a nástroj umožňuje sledovanie a vyšetrovanie útokov, ktorým firma čelí. Spomeniem aj súvisiacu službu eDiscovery, ktorá umožňuje vyhľadávať špecifický obsah pomocou zadaných kľúčových slov, vlastností správ, alebo dokumentov.

Office 365 Advanced Security Management(Advanced Threat Protection)
Získajte upozornenia na podozrivé správanie pomocou prehľadnej užitočnej funkcie Advanced Security Management.ZDROJ | Microsoft

Používatelia s právami na prístup k eDiscovery majú umožnené vyhľadávať v Exchange Online mailoch, SharePoint Online stránkach a v Skype for Business konverzáciách. Zároveň sú oprávnení na použitie dostupných štatistík výsledkov a možnosť ich exportu.

Data loss prevention

Na základe dlhoročnej praxe môžeme konštatovať, že je jednoduchšie predchádzať strate dát, ako ich následne obnovovať a hľadať čo najefektívnejšie spôsoby vedúce k ich opätovnému prístupu.

Vývojári stojaci za balíkom Office 365 si tento fakt uvedomujú, čoho výsledkom je nástroj Data loss prevention (DLP). Tento nástroj slúži na identifikáciu, sledovanie a automatickú ochranu citlivých informácií pomocou hĺbkovej analýzy a nastavených bezpečnostných pravidiel.

Ako používateľ máte možnosť vytvoriť si vlastné DLP politiky, ktoré obsahujú miesto ochrany a pravidlá zložené z podmienok a reakcií. Miestom ochrany pre použitie DLP môže byť Exchange Online, SharePoint Online či OneDrive for Business.

Office 365 security & compliance
Integrované dáta od externých lovcov kybernetických hrozieb a proaktívne riadenie bezpečnostnej politiky oceníte v praxi.ZDROJ | Microsoft

Pre určenie podmienok je potrebné zvoliť najprv typ informácií, na ktoré sa vzťahujú, a následne ukončiť nastavenie konfiguráciou reakcií. Jednou z nich je napríklad zablokovanie súboru, alebo odoslanie upozornenia vám či zvolenému používateľovi.

Monitorovanie a audit

Na monitorovanie a sledovanie ponúka Office 365 unifikovaný auditný systém, ktorý obsahuje logy aktivít používateľov a administrátorov z takmer všetkých jeho služieb.

V záznamoch nájdete napríklad operácie súvisiace so súbormi a  priečinkami (všetky základné operácie, akými sú vytvorenie, kopírovanie, presúvanie, premenovanie), taktiež so zdieľaním a žiadosťami o prístup k dátam v OneDrive for Business a SharePoint Online.

Free Office 365 Trial – vyskúšajte si Office 365 Business Premium zdarma!

Nechýbajú ani záznamy z poštovej schránky (všetky operácie so správami vrátane vytvorenia, kopírovania, presunutia, alebo zmazania) a administrácie používateľov, skupín, aplikácií, rolí.

Logovanie sa týka všetkých zmien, ktoré administrátori môžu vykonávať. Zabudnúť nemôžeme ani na procesy funkcie Lockbox, ktoré do veľkej miery obmedzujú prístup človeka k vašim údajom.Takto sa môžete bezpodmienečne spoľahnúť na úplnú transparentnosť v činnostiach vykonávaných v súvislosti s vašimi údajmi.

Office 365 ponúka pre podniky široké portfólio užitočných programov, ktoré plne využijete aj v mobilných zariadeniach. Jeho nosným pilierom je vysoká bezpečnosť vašich dát založená na vysokých štandardoch získaných certifikácií. Nechýbajú ani komplexné monitorovacie nástroje. Za balík Office 365 Business Premium pri ročnej viazanosti zaplatíte 0,50 € (bez DPH) mesačne za používateľa a za najdostupnejší balík Office 365 Business Essentials iba 4,20 € (bez DPH) mesačne za používateľa.

Komentáre k článku