New Horizons má na konte najvzdialenejší objekt výskumu „zblízka“

ZDROJ | NASA

New Horizons je na svojej vesmírnej misii už od roku 2006 a počas putovania získala vedcom z NASA množstvo pozoruhodných záberov a vedeckých dát. Okrem iného priniesla snímky Jupiterových mesiacov Io, Europa a Ganymedes.

Po tejto zahrievacej fáze bola sonda uvedená do režimu spánku. Z hibernácie sa prebudila, až koncom roku 2014, vo fáze približovania sa k hlavnému cieľu – k planétke Pluto.

Pozrite siPluto je nádherný nový svet – doplnené

K okamihu veľkej slávy došlo v polovici júla 2015. New Horizons vtedy preletela vo vzdialenosti 27 tisíc kilometrov okolo Pluta a na Zem poslala množstvo detailných fotografií planéty, aj jej piatich mesiacov. Keďže sonda bola stále v dobrom stave, vedci rozhodli o ďalšom cieli jej misie a tým sa stal objekt 2014 MU69 v Kuiperovom páse, neskôr pomenovaný Ultima Thule.

V záhadných diaľkach

Tento cieľ sonda dosiahla práve v prvý deň roku 2019, keď o 12:33 EST preletela vo vzdialenosti len 3500 kilometrov okolo planétky, ktorá je od Zeme momentálne vzdialená 6,6 miliardy kilometrov.

Ultima Thule sa tým zároveň stal najvzdialenejším telesom, ktoré bolo v dejinách kozmonautiky skúmané pomocou kozmickej sondy. V stredoveku sa na mapách za hranicami prebádaného územia písalo „Hic sunt leones“ („Tu žijú levy“). Hranica Slnečnej sústavy a Kuiperov pás je takýmto priestorom pre modernú vedu.

Kompozícia záberov Pluta (vpravo dole) a jeho najväčšieho mesiaca Cháron, ktoré na Zem poslala sonda New Horizons.ZDROJ | NASA

A ako vzniklo pomenovanie planétky? Thule bol mýtický ostrov na stredovekých mapách, považovaný za najsevernejší bod na Zemi. Ultima Thule v podstate znamená „za hranicou Thule“, čo naznačuje čosi, čo leží za hranicou poznaného. Vzhľadom na priekopnícku misiu New Horizons ide o výstižný názov.

V balíku navigačných snímok, ktoré sonda poslala na Zem 30. decembra 2018 sa nachádzal aj záber Ultima Thule s rozlíšením 13 km/pixel. Keďže odhadovaná veľkosť objektu je okolo 20 km, na fotografii zaberá planétka menej ako 2 pixely.

Zo záberu uskutočneného zo vzdialenosti 0,018 AU (asi 2 693 000 km) sa preto nedal presnejšie určiť jej tvar, ani zistiť či sa jedná o jeden, alebo dva objekty rotujúce v tesnej blízkosti.

Ultima Thule 2 dni pred preletom New Horizons. Má veľkosť len vyše 1 pixel.ZDROJ | http://www.unmannedspaceflight.com

Pozrite siNajväčšie očakávania kozmonautiky v roku 2019

Snímka zhotovená pri priblížení New Horizons do vzdialenosti iba 3500 kilometrov k Ultima Thule o 12:33 EST – ukázala podstatne viac. Objekt Kuiperovho pásu má pretiahnutý tvar podobný bowlingovému kolku, ktorý sa otáča okolo osi kolmej na dlhšiu stranu.

Snímka zhotovená pri prelete sondy New Horizons vo vzdialenosti 3500 kilometrov okolo Ultima Thule. Umelecká predstava vpravo znázorňuje možný vzhľad Ultima Thule, založený na skutočnom obrázku vľavo. Smer spinovej osi objektu je označený šípkami.ZDROJ | NASA

Rozmery planétky sú približne 32 x 16 kilometrov, stále však zostáva otvorená možnosť, že ide o dva tesne spojené objekty. Tím vedcov ešte neurčil dobu rotácie.

Príbeh na pokračovanie

Kozmická sonda New Horizons bude v nasledujúcich dňoch a mesiacoch pokračovať v sťahovaní obrázkov a ďalších údajov, ktoré bude postupne posielať do riadiaceho strediska NASA. Očakáva sa, že prenos kompletných dát potrvá nasledujúcich 20 mesiacov.

Umelecká predstava objektu Ultima Thule so sondou New Horizons v pozadí. Proporcie vzdialenosti sú však nereálne, keďže sonda preletí okolo planétky vo vzdialenosti asi 2200 míľ (3500 km).ZDROJ | NASA

Nuž „vesmírny internet“ je pri obrovských vzdialenostiach a malých rozmeroch vysielacej antény extrémne pomalý. Môžeme sa tak tešiť na seriál unikátnych záberov a poznatkov z periférie našej slnečnej sústavy.

Pozrite siSme ďaleko, ale stále „vo vnútri“

Takmer 13 rokov po svojom vypustení bude sonda pokračovať v skúmaní Kuiperovho pásu minimálne do roku 2021. Členovia vedeckého tímu plánujú navrhnúť ďalšie objekty Kuiperovho pásu, na ktoré by sa New Horizons mohla zamerať.

ZdrojNASA

Komentáre k článku