Nevidiaci pre nevidiacich vymysleli mobilnú aplikáciu Corvus

Určite si pamätáte na nedávnu dobu, kedy sme ešte každý mali vo vrecku obyčajný mobilný telefón s hardvérovou klávesnicou. Odpísať na SMS či vyťukať číslo nebol najmenší problém aj „poslepiačky“. Skúste však ovládať súčasný smartfón bez toho, aby ste sa pozerali na to, čo a kde ťukáte. Nemožné, však? A teraz si predstavte, aký problém majú nevidiaci.

Stopka

Aplikácií, ktoré čiastočne uľahčujú život nevidiacich je niekoľko, no podľa tvorcov novej slovenskej aplikácie ani jedna nie je dostatočná. Preto v neziskovej organizácii Stopka dali hlavy dokopy a za ich pomoci vznikla prevratná mobilná aplikácia, ktorá zrakovo postihnutým výrazne pomôže pri používaní dotykových telefónov. Všetko zrýchli a zjednoduší. Dvojročným vývojom dokázali nemožné. Stále však pokračujú. Neustále sa musia prispôsobovať novým technologickým rozhraniam a operačným systémom.

 

Hore a dole. To sú vraj hlavné navigačné funkcie pre tento šikovný a veľmi praktický Android softvér. Tvorcovia tým odstránili hlavnú nevýhodu: zrakovo postihnutý sa nemusí dotýkať konkrétneho miesta na displeji. Odteraz už teda nezáleží kde, ale ako. Corvus je tak jedna z mála špeciálnych aplikácií na sprístupnenie vybraných funkcií smartfónu s operačným systémom Android pre nevidiacich a ťažko slabozrakých. Aplikácia je však zatiaľ len v beta verzii a testuje ju niekoľko členov organizácie Stopka. Kedy sa aplikácia dostane aj do obchodu Google zatiaľ nie je známe.

Roman Martinovič, spolutvorca aplikácie Corvus: „Pri klasickom dotykovom telefóne musíte vždy kliknúť na správne miesto, na klávesnicu či ikonu. Pre našu aplikáciu je dôležité iba to, aké pohyby na obrazovke vykonávate. Najdôležitejší rozdiel medzi klasickým ovládaním smartfónu a ovládaním prostredníctvom našej aplikácie spočíva v tom, že nevidiaci používateľ nemusí na našej obrazovke prstom vyhľadávať objekty tak, ako je tomu pri iných riešeniach. Naše prostredie je jednotné (každá časť aplikácie má podobný vzhľad), nie je teda náročné na orientáciu a pamäť. Podstatou ovládania nie je teda vyhľadanie a klikanie na ikony na obrazovke, ale dôležité je takmer výhradne len to, aké pohyby prstom na obrazovke používateľ vykonáva. Samozrejme obsah obrazovky je nevidiacim sprostredkovaný prostredníctvom hlasovej syntézy.“

Takto môžu zrakovo postihnutí so „Stopkárskym“ programom pohodlne telefonovať, vyhľadávať v telefónnom zozname, pracovať s SMS-kami, nastaviť budík, používať hodiny, kalendár, ale aj meniť zvonenia a nastavenie používateľského režimu. Aj keď takúto podobnú aplikáciu vyvinuli už aj v Čechách a v Španielsku, slovenská verzia je zatiaľ najlepšie vyladená pre potreby svojich majiteľov.

„Základné ovládanie, teda pohyb po menu je tá menej komplikovaná časť. Pri práci so zoznamami (teda menu, telefónny zoznam,…) používame princíp, ktorý je nevidiacim používateľom známy, pretože ho využívali pri práci s klasickými tlačidlovými telefónmi. Na obrazovke sa vždy nachádza len jeden element používateľského prostredia (jedna položka z ponuky, jeden kontakt v telefónnom zozname…) čo nám umožňuje zobraziť informácie o položke dostatočne viditeľne (veľké písmo) aj ilustratívne (veľká ikona), čo je užitočné pre ťažko slabozrakých používateľov.“

Väčším problémom je písanie na klávesnici. Tu v súčasnosti využívame osvedčený spôsob, ktorý sa používa aj v konkurenčných softvéroch. Klávesnica pozostáva zo 3×4 tlačidiel a systém písania je taký, že používateľ prstom nájde tlačidlo, pod ktorým sa nachádza písmeno ktoré chce napísať, tlačidlo drží a druhým prstom klepaním vyberá písmenká. Vytvorenú máme aj alternatívnu klávesnicu, ktorej princíp sme doposiaľ nevideli v žiadnej konkurenčnej aplikácii, v súčasnosti ju však testujeme len interne.“

„Súčasťou našej aplikácie je aj jednoduchý čítač obrazovky, ktorý umožňuje ovládať aj bežné dialógy telefónu. Pôvodný plán, integrovať našu aplikáciu s existujúcim riešením (vstavaný čítač obrazovky talkback) sa ukázal byť neuskutočniteľný, pretože Talkback programátorovi neumožňuje prevziať v aplikácii úplnú kontrolu nad gestami, hardvérovými tlačidlami apod.“

Vstavaný čítač obrazovky nám teda umožňuje sprístupniť používateľovi aj štandardné rozhranie telefónu v prípade, že či už vedome alebo nevedome opustí našu aplikáciu. Čítač sme navrhli tak, aby sa jeho ovládanie (použité gestá) pokiaľ možno čo najviac podobalo ovládaniu našej aplikácie. Pri neplánovanom opustení Corvusu používateľ okamžite vie, že pracuje s bežným používateľským rozhraním a jediným gestom sa môže vrátiť späť do aplikácie. Veľkou výhodou našej aplikácie je aj fakt, že do istej miery riešime aj problémy ťažko slabozrakých používateľov.“

„V súčasnej dobe potrebujeme dostať náš program medzi samotných nevidiacich a to za rozumnú cenu. Pretože trh so špeciálnymi pomôckami je veľmi malý, je pre nás mimoriadne dôležité nájsť partnera, s ktorým by sme dokázali zabezpečiť, aby si Corvus mohli dovoliť aj ľudia, ktorý často posledné peniaze vynakladajú na zdravotnú starostlivosť.“

Za nevyhnutné považujeme aj dostať Corvus za hranice Slovenska. Popri vývoji novej funkcionality a zabezpečení kontinuálneho prekladu do iných jazykov musíme zabezpečiť aktualizáciu Corvusu pri vydaní novších verzií OS Android a tiež spätnú kompatibilitu novších funkcií so staršími OS.“

„Veľký potenciál vidíme v možnosti integrovať aplikáciu s rôznym drobným hardvérom (senzory typu inteligentná domácnosť), čo by mohlo používateľom uľahčiť samostatný život v domácnosti. Veríme, že dokážeme priniesť lepšie a lacnejšie riešenia ako tie, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Často ide o drahé zariadenia, pretože sa vyrábajú špeciálne pre nevidiacich používateľov. Cieľový trh je malý, čo je dôvodom na vysokú cenu. Našou ideou je integrovať štandardné existujúce zariadenia, ktoré by s našou aplikáciou mohli komunikovať prostredníctvom Bluetooth.“

Za tvrdú prácu, ktorá rieši problémy nielen na Slovensku, ale teoreticky aj v celosvetovom meradle, získali tvorcovia dokonca aj špeciálnu Cenu Nadácie Orange za dlhodobú otvorenosť a snahu vytvárať príležitosti pre integráciu prostredníctvom originálnych metód neformálneho vzdelávania s dopadom na rozvoj komunity a tiež presah činnosti organizácie do všetkých oceňovaných kategórií a zároveň aj 3 000 € na ďalšiu tvorbu a vylaďovanie aplikácie.

Foto: Stopka

Komentáre k článku