Neuvážené zdieľanie informácií môže viesť k rozvodu, alebo strate zamestnania

ZDROJ | Kaspersky Lab

Fenomén sociálnych sietí priniesol možnosť podeliť sa s rodinou, blízkymi, ale často aj cudzími ľuďmi, so svojimi zážitkami, radosťami či starosťami.

No mnohí v snahe získať čo najviac pozornosti, napríklad v podobe „lajkov“, si často neuvedomujú, akým rizikám vystavujú zverejňované informácie. Hoci v bežnom živote bývame s odhaľovaním súkromia opatrní, na internete sa tak nesprávame.

A tak sa na internet dostávajú súkromné alebo pracovné fotografie, či iné citlivé informácie buď o nás, alebo o tretích osobách. Následky takéhoto neuváženého zverejňovania informácií môžu mať dosah na súkromný alebo pracovný život kohokoľvek z nás.

Kaspersky how to protect your family
ZDROJ | Kaspersky

V krajných prípadoch to môže viesť k rozpadu manželstva, rozchodu priateľov, alebo k strate zamestnania. Prieskum spoločností Kaspersky Lab a B2B International (12 000 respondentov na celom svete) zistil, že s obľubou zdieľame svoje vlastné fotografie (45%) alebo kontaktné údaje (42%).

Ale aj fotografie iných osôb (32%), citlivé osobné údaje (30%), či dokonca informácie týkajúce sa nášho zamestnania (20%). Prieskum navyše potvrdil, že nemáme problém odhaliť svojim virtuálnym známym vlastné tajomstvá (16%), prezradiť detaily zo života svojich známych (9%) a zverejniť citlivé finančné informácie (8%).

Zarážajúce pritom je, že mnohí z nás následky tohto zverejňovania informácií poznáme. V prieskume sa k obavám z poškodenia vzťahov priznala až tretina opýtaných! 15% z nich uviedlo, že má strach zo straty zamestnania.

Kaspersky cybersavvy oneclick2
ZDROJ | Kaspersky

Priamu negatívnu skúsenosť ako dôsledok takéhoto správania potvrdil každý desiaty respondent. Väčšina prišla o priateľov (20%), stala sa predmetom výsmechu či šikanovania (17%) alebo utrpela finančnú škodu (15%). Čo je však najsmutnejšie, častým dôsledkom bol aj rozpad partnerských vzťahov (13%) a strata zamestnania (13%).

Na záver ešte spomeňme, že užitočné tipy a rady, ako sa chrániť v online prostredí nájdete aj na blogu Kaspersky Lab. Zároveň pripomíname možnosť overiť si svoje znalosti z oblasti internetovej bezpečnosti prostredníctvom online kvízu. Ako ste v ňom obstáli?

ZdrojKaspersky

Komentáre k článku