Nemecké úrady schválili autonómny parkovací systém z dielne Bosch a Daimler

Bosch a Daimler získali bezpečnostné osvedčenie pre ich autonómny parkovací systém. Ten je prvým oficiálne schváleným vôbec.

Menej populárna téma vrámci autonómnosti technológií a automobilov je legislatíva. Tá často môže za to, že plánované ostré prevádzky fantasticky vyzerajúcich prototypov sa odkladajú o celé roky. Bosch a Daimler dosiahli významný krok, práve v legislatívnej otázke. Ich systém autonómneho parkovania v garáži múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte, Automated Valet Parking, je schválený úradmi.

ZDROJ | Bosch/Daimler

Spolupráca na autonómnom parkovacom systéme spoločností Bosch a Daimler prebieha od roku 2015. Už o dva roky neskôr spoločné pilotné riešenie inštalovali do múzea Mercedes-Benz v Stuttgarde a predstavili verejnosti. Celý projekt napredoval tak rýchlo, že v roku 2018 návštevníci múze mohli za dohľadu vyškolených asistentov svoje automobily parkovať len pomocou aplikácie.

Aby však mohli návštevníci využívať autonómny parkovací systém naplno, teda bez asistencie bezpečnostného personálu, bolo potrebné ho schváliť príslušnými úradmi. To sa podarilo práve teraz a riešenie spoločností Bosch a Daimler sa tak stalo prvou automatizovanou parkovacou funkciou bez vodiča, ktorá bude oficiálne schválená na každodenné používanie.

ZDROJ | Bosch/Daimler

„Toto schválenie zo strany orgánov Bádenska-Württemberska predstavuje do budúcnosti precedens na získanie súhlasu s parkovacou službou v garážach na celom svete,“ hovorí Dr. Michael Hafner, vedúci technológií v oblasti riadenia a automatizovanej jazdy spoločnosti Daimler AG.

Dôležitým aspektom vývoja bola prirodzene bezpečnosť systému, na jeho posúdenie však doteraz neexistoval oficiálny schvaľovací proces. Na vývoj teda dohliadali regionálny správny úrad v Stuttgarte a ministerstvo dopravy Bádenska- Württemberska – spolu s odborníkmi z nemeckej certifikačnej autority TÜV Rheinland.

ZDROJ | Bosch/Daimler

Zúčastnené orgány okrem toho, že schválili autonómne parkovacie riešenie, ponúkli komplexnú bezpečnostnú koncepciu, ktorá zahŕňa testovacie a schvaľovacie kritéria. Tie sa dajú uplatniť aj na iné projekty. Koncept zahŕňa akým spôsobom vozidlo deteguje chodcov a iné prekážky, overenie spoľahlivosti úplného zastavenia v prípade, že automobil narazí na prekážku alebo aj to, akým spôsobom je okolie upovedomené o tom, že vozidlo je v autonómnom režime.

ZDROJ | Bosch/Daimler

Systém autonómneho parkovania umožní vodičovi vojsť do garáže, opustiť vozidlo a nechať ho automaticky zaparkovať na určené miesto. Ak bude chcieť vodič z garáže odísť , automobil sa sám vráti na miesto, na ktorom ho vodič opustil. Autonómne parkovanie sa ovláda pomocou aplikácie a zatiaľ si, prirodzene, rozumie len s konkrétnym modelom Mercedes-Benz.

ZDROJ | Bosch/Daimler

Automobil je počas autonómnej jazdy navádzaný snímačmi Bosch, ktoré sú rozmiestnené v garáži a vytvárajú jazdný koridor. Do automobilu dokážu poslať dostatok informácií na to, aby pre autonómnu jazdu neboli problémom ani nájazdy či výjazdy. Zaparkovať teda automobil na vyššom, či nižšom podlaží, než ho vodič opustil, nie je problém. Snímače zároveň detekujú prekážky v jazdnom koridore a informujú automobil o potrebe spomaliť, či úplne zastaviť.

Zdrojbosch-press.sk

Komentáre k článku